Zarządzanie zespołem to przede wszystkim umiejętne zarządzanie sobą oraz tworzenie i budowanie wzajemnych relacji, motywowanie płacowe i poza płacowe podwładnych, delegowanie zadań i udzielanie im informacji zwrotnych.

Zarządzanie zespołem to w dzisiejszych czasach również wiedza i jej stosowanie w aspekcie zarządzania zespołem składającym się z pokolenia: X, Y i Z oraz zespołem składającym się z pracowników o międzynarodowych korzeniach.

Warto wiedzieć, jakimi cechami charakteryzuje się dane pokolenie, ale mieć świadomość tego, że o tym, jakim jest się menedżerem lub pracownikiem, decyduje nie przedział wiekowy, ale trzy składowe kompetencje: wiedza, umiejętności i postawa.

Koniecznie trzeba również dobrać styl zarządzania do danego zespołu oraz do organizacji w której pracujemy. W stylach zarządzania, które się wykształciły w ostatnich latach mogę wyróżnić te, które spotykam w firmach najczęściej: normatywny, nakazowy, liberalny, coachingowy, mentoringowy oraz wizjonerski. Oczywiście elementy tych stylów można łączyć, ale trzeba pamiętać, aby robić to umiejętnie i w odpowiednim czasie je korygować.

Jeżeli chcesz dobrać styl zarządzania do zespołu i specyfiki w które pracujesz zapraszamy na coaching lub mentoring. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej to najlepszym wyborem będzie udział w szkoleniu.