Bez kreatywności i innowacyjności możemy zapomnieć o tym, aby nadążyć za rozwijającym się wokół nas światem i żyjącymi w nim ludźmi.

Innowacja to najczęściej rozwój nowego produktu (jego zastosowania lub wyglądu), usługi lub procesach opartych na nowych wcześniej nie znanych rozwiązaniach. Bardzo często innowacją nie jest sam nowy produkt, ale nowy sposób na marketing i sprzedaż produktu.

Z kolei kreatywność to kluczowa kompetencja innowatora. Innowator tworzy nowe idee, koncepcje powiązane z już istniejącymi lub zupełnie nowe. Myślenie i działanie kreatywne ma na celu uzyskanie oryginalnych rozwiązań i zastosowań.

Kreatywny menedżer to osoba, która nie musi znać odpowiedzi na wszystkie zagadnienia ale powinna wiedzieć gdzie taką odpowiedź można znaleźć i jak zmodyfikować na potrzeby organizacji.

Kreatywny menedżer to osoba, które sama kreuje rozwiązania i motywuje swoich pracowników do myślenia twórczego. Nie w każdym zawodzie można sobie na taką kreatywność pozwolić ale w każdym zawodzie można w aspekcie zarządzania podchodzić do swojej pracy nie szablonowo.

Jeżeli chcesz się nauczyć kreatywność – zapraszamy na trening kreatywnośći.