Aby wizerunek menedżera był spójny z tym co i jak mówi potrzebny jest łącznik w postaci wysyłanych przez niego jasnych i czytelnych komunikatów.

Przygotowując się do spotkania z pracownikami, trzeba dobrze zdefiniować cel, jaki chcemy zrealizować. Cele menedżera mogą być różne, ale zawsze trzeba pamiętać, że nie występujemy po to, by się zaprezentować, ale po to, aby osiągnąć założony cel.

Pamiętaj o tym, że w procesie zarządzania sprawdza się komunikacja prosta, czytelna dla naszego rozmówcy czy naszych słuchaczy

Styl ubioru tak jak i styl komunikacji powinien być dostoswany do sytuacji w której się znaleźliśmy oraz do grupy docelowej z którą się spotykamy.

Pamiętaj, że poprzez swoje wypowiedzi, zachowania, sposób ubierania się komunikujesz na zewnątrz kim jesteś.

Wizerunek dostosowany do roli i grupy docelowej, ale nie przerysowany będzie wspierał pozostałe Twoje kompetencje.

Autoprezentacja: świadoma, ale nie zakłamana, przemyślana ale nie przerysowana, dostosowana daję gwarancję osiągnięcia zamierzonych celów i wspiera inne kompetencje menedżera.

Chcesz zmienić wizerunek dostosować autoprezentację do sytuacji w jakiej obecnie jesteś – zapraszamy na trening.