Prowadzenie szkoleń nie jest tylko domeną trenerów ale przede wszystkim dotyczy wszystkich menedżerów, którzy dzielą się wiedzą ze swoimi pracownikami lub współpracownikami w ramach procesu szkoleniowego.

Praca trenera menedżera jest mocno skoncentrowana na rozwoju kompetencji jego pracowników przez stosowanie narzędzi trenerskich.

Ja w mojej pracy, wtedy kiedy wchodzę w rolę trenera lub prowadzącego zajęcia na uczelni korzystam z narzędzi i metod trenerskich. Te metody to mini wykład, prezentacja metodą Pecha Kucha, zadania indywidualne i grupowe, dyskusja moderowana przez prowadzącego, studium przypadku.

Wszystkie szkolenia prowadzone są wg. cyklu David A. Kolba amerykańskiego eksperta z zakresu metod nauczania.

Sam cykl jest prowadzony wg. wskazówek zegara i podzielony na 4 części:


Doświadczenie (trenera lub uczestników) –
sięgamy do pamięci, aby przypomnieć sobie sytuacje, które są związane z tematem szkolenia. To doświadczenia z przeszłości, które mają zbudować przyszłość.

Teoria (wiedza) – tworzymy wspólną teorię (wraz z tym co ma do przekazania trener) na podstawie doświadczenia, wniosków (refleksji), co daje możliwość korzystania z niej w przyszłości.

Praktyka (planowanie) – każdy z uczestników znajduje własne zastosowanie w konkretnej sytuacji poza szkoleniem lub też już na szkoleniu.

Teoria (wiedza) – tworzymy wspólną teorię (wraz z tym co ma do przekazania trener) na podstawie doświadczenia, wniosków (refleksji), co daje możliwość korzystania z niej w przyszłości.

Praktyka (planowanie) – każdy z uczestników potrafi znaleźć własne zastosowanie zgodnie z przyswojoną wiedzą w konkretnej sytuacji i użyć do tego swoich kompetencji.

Całość dobrze zaprojektowanego i przeprowadzonego procesu szkoleniowego powinna zakończyć się ewaluacją.

Jeżeli chcesz zostać trenerem – zapraszamy na szkolenie trenerskie.