Coaching to rozmowa lub szereg rozmów coacha z klientem lub podwładnym pracownikiem (zwanym dalej coachee) lub klientami/pracownikami (coaching grupowy lub zespołowy).

Coach w swojej pracy opiera się przede wszystkim na pytaniach otwartych, w rozmowie podąża za swoim coachee, wspiera go w procesie zmian.

Coach podczas rozmowy, nie udziela pracownikowi rad, tylko bazuje na potencjale I wiedzy pracownika.

W środowisku pracy menedżer może w niektórych zawodowych sytuacjach odgrywać rolę coacha, a współpracownik lub podwładny staje się wtedy opisanym wyżej coachee.

Trzeba pamiętać, że człowiek, któremu brakuje wiedzy i doświadczenia nie jest w stanie wygenerować odpowiedzi na zadane przez menedżera coacha pytania i wtedy należy się zastanowić, nad wdrożeniem procesu mentoringu lub wysłaniem pracownika na szkolenie podnoszące jego kompetencje.

Jeżeli chcesz skorzystać z sesji coachingowych u nas, pamiętaj, że uwolnimy potencjał Twój lub Twoich pracowników i musisz być na to gotowy.

Jeżeli podczas pierwszego spotkania z coachem okaże się, że nie potrafisz znaleźć odpowiedzi na większość zdanych pytań, zastanów się, czy dobrze wybrałeś metodę rozwojową przychodząc do coacha.