Świadomość posiadania tej kompetencji to wymóg dzisiejszych czasów i zmian w systemie prawnym Unii Europejskiej oraz w naszym kraju.

Dane osobowe to przede wszystkim informacje o każdym z nas, które w każdej firmie powinny być szczególnie chronione. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej. Podkreślam, że chodzi o ochronę danych osobowych osoby fizycznej, nie np. firm.

W przypadku osoby fizycznej w zasadzie wystarczy powiązać kilka rodzajów danych, np. imię i nazwisko i miejsce pracy, lub ujawnić jej numer identyfikacyjny albo wskazać jedną lub kilka informacji związanych z cechami wyglądu fizycznego, umysłowego, kulturowego, społecznego lub fizjologii, by taką osobę móc zidentyfikować.

Można stwierdzić, że dane osobowe będą stanowić dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby od razu, jak również te dane, które przy możliwym nakładzie kosztów, czasu i działań są wystarczające do ustalenia tożsamości danej osoby.

Za bezpieczeństwo ochrony danych osobowych odpowiadają: ten który nimi administruje (administrator) i ten przez którego proces powierzenia danych osobowych przechodzi (procesor).

Jeżeli w Twoje firmie takie dane osobowe przetwarzasz, to pamiętaj, aby je chronić a sposób i metody ochrony dostosować do aktualnego stanu prawnego.

Nie potrafisz tego zrobić sam – możemy Ci w tym pomóc.