Pisząc o kompetencjach menedżera, których rozwój jest sztandarową ofertą naszej firmy nie zapominamy o kompetencji tzw.twardej, jaką jest prawo pracy.

W Polsce, żeby poprowadzić zajęcia komunikacji, etykiety biznesu lub innych kompetencji tzw. miękkich niestety niejednokrotnie wystarczy przeczytać kilka książek z tej tematyki, zacząć pozycjonować stronę i już można nazwać siebie trenerem z tej kompetencji. W przypadku prawa pracy jest odwrotnie. Kilka lat studiów prawniczych, kilka lub kilkanaście lat doświadczenia dają gwarancję, że mamy do czynienia z osobą, która pomoże nam rozwinąć nasze kompetencje w tej dziedzinie.

Prawo pracy to ważna gałąź prawa, na którą składa się ogół regulacji w zakresie stosunku pracy między pracownikiem i pracodawcą. Polskie prawo pracy to też część prawa Unii Europejskiej (UE wydaje w tym zakresie rozporządzenia i dyrektywy). To łącznie kilka powiązanych ze sobą ustaw i kilkanaście rozporządzeń.

Jeżeli jesteś menedżerem nie musisz wiedzieć w zakresie prawa pracy wszystkiego. Ale wtedy, powinieneś pracować w otoczeniu kompetentnych osób, które w odpowiednim momencie dobrze Ci doradzą, lub jeżeli takich nie masz, oddać spawy, które przerastają możliwości Twoje i twojego zespołu w ręce eksperta.

Najważniejsze elementy wchodzące w skład kompetencji prawa pracy to: nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem i macierzyństwem, oraz karanie i nagradzanie pracowników.